MARCEL H. POIRIER

họa sĩ

P1010661icone3Hội họa đánh dãu thời thơ ãu cũa ông. Tuy nhiên định mệnh đã đặc đễ ông trước “ gía vẽ “ vào năm 1968.

Léo Ayotte đã gán cho ông cái “ thiên tài “ trên đài truyền hình, lịch sữ sẽ không chối cãi điều nầy.

Từ năm 72, những cuộc triễn lãm tiếp nối nhau. Năm74, Radio-Canada đã thực hiện một phóng sự trong “ xưỡng họa “ cũa ông và năm 75 Télé- Monopole đã làm lại như thế. Giữa năm 72 và 97 Marcel H. đã trình bày không dưới mười lăm lần triễn lãm “đơn “ và cùng “nhóm “ nhiều lần như thế. Năm 97, thời gian tạm trú và hai cuộc triễn lãm tại xứ Mễ Tây Cơ, bắt đầu, thật sự, chuyếnvòng quanh thế giới.

Sau đó là République Dominicaine, Grèce, Turquie và Australie lần lược « sống động » hóa sỗ tay du lịch cũa ông. Nhưng thời gian tạm trú tại Á Châu
( Viêtnam, Cambodge, Malaisie, Indonésie, Thailan, Singapore..) được diễn đạt trong những họa phẫm gần đây nhất cũa ông.

TRƯONG ĐÀO TẠO:

Theo học lịch sữ hội họa vào năm 76 đẽn 79.
Ông học lõi vẽ với Léo Ayotte hơn hai năm
và được sự hướng dẫn và phê bình cũa
những họa sĩ nỗi tiếng như: Narcìsse Poirier,
René Richard và Albert Rousseau.

NHỮNG DANH DƯ

Phần danh dự trong « Festival de QC » 1975 và nhận được « Quy chương Mỹ
Thuật » năm 78 cùng tỗ chức, Quy Chương
Vàng tại Salon International de la Peinture de
Sherbrooke quy tụ hơn 80 thành viên cũa 10
quốc gia khác nhau.